Ιατρική Πρόληψη

 • Η Ακτινοαποικόνιση σας ανακοινώνει με μεγάλη χαρά την συνεργασία της με το διαγνωστικό κέντρο Ιατρική Πρόληψη στην προσπάθεια της να επεκτείνει τις υπηρεσίες της προς τους πελάτες της.

  Κύρια χαρακτηριστικά της Ιατρικής Πρόληψης είναι η σωστή οργάνωση, ο εκσυγχρονισμός, η υψηλή εξειδίκευση του ιατρικού προσωπικού, ο άρτιος τεχνολογικός εξοπλισμός τελευταίας γενιάς  καθώς η συνεχής αναβάθμιση και εξέλιξη.

  Καταβάλλοντας συνεχείς προσπάθειες για την βελτίωση των παροχών της, είχε σαν αποτέλεσμα την κατάκτηση της εμπιστοσύνης του ιατρικού κόσμου.

  Δυναμική ανάπτυξη και πρόοδο του διαγνωστικού κέντρού επέφερε η σύναψη συμβάσεων με όλα τα Δημόσια Ασφαλιστικά Ταμεία (ΕΟΠΥΥ) για την έγκαιρη εξυπηρέτηση των πελατών της, αλλά και αναγνωρίζοντας τις μεγάλες ανάγκες και απαιτήσεις της εποχής μας για μια ολοκληρωμένη παροχή υπηρεσίων, επεκταθήκε στο χώρο των Ιδιωτικών Aσφαλιστικών Εταιρειών.

  Στο διαγνωστικό κέντρο λειτουργούν τα εξής τμήματα :

  Μικροβιολογικό

  Ορμονολογικό

  Βιοχημικό

  Ανοσολογικό

  Ουρολογικό

  Κυτταρολογικό

  Μοριακή Γενετική

  Αξονικός Τομογράφος (Αξονική Τομογραφία, Αξονική Πυελογραφία, Αξονική Αγγειογραφία, Dental Scan)

  Υπερήχοι

  Triplex Αγγείων

  Κατευθυνόμενων Παρακεντήσεων με Βιοψία

  Ψηψιακό Ακτινολογικό

  Ψηφιακή Πανοραμική Ακτινογραφία

  Ηλεκτρομυογράφηματος

  Ψηφιακής Μαστογραφίας

  Μέτρησης Οστικής Πυκνότητας

  Καρδιολογικό

  Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Ιατρική Πρόληψη :

  Τηλέφωνα : 210 9530620 & 210 9530622

  E-mail :         info@iprolipsi.gr

  Επίσης μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.iprolipsi.gr