Ο Εξοπλισμός μας

 • Οι κινητές ακτινολογικές μας μονάδες πλαισιώνονται από ειδικά διαμορφωμένα πολυμορφικά αυτοκίνητα, τα οποία και αποτελούν υπερσύγχρονους σταθμούς εργασίας.

  Μονάδες σάρωσης πινακίδων φωσφόρου (ψηφιοποιητές), ηλεκτρονικοί υπολογιστές, οθόνες επισκόπησης, κασέτες CR, dicom κάμερες (θερμικοί εκτυπωτές) με δυνατότητα εκτύπωσης φιλμ δυο διαστάσεων 35 x 43 και 24 x 30 cm (εναλλακτικά), είναι τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε για την άμεση παράδοση ψηφιοποιημένων ακτινογραφιών άριστης ποιότητας και υψηλής διαγνωστικής αξίας.

  Ταυτόχρονα, το οργανωμένο σύστημα διαχείρισης και αποθήκευσης αρχείων (mpacs - εικόνες και γνωματεύσεις), μας δίνει τη δυνατότητα για επανάκτηση των εικόνων, περαιτέρω επεξεργασία, επανεκτύπωση (σε περίπτωση απώλειας της εξέτασης) καθώς και για συγκριτικό έλεγχο των εξετάσεων από τον Ιατρό Ακτινολόγο.

  Οι ακτινογραφίες προβάλλονται, μέσω εξειδικευμένου λογισμικού προγράμματος (dicom viewer), σε ιατρικές οθόνες υψηλής ανάλυσης ώστε να μην υπάρχει απώλεια διαγνωστικών πληροφοριών. Με τον τρόπο αυτό ο Ιατρός Ακτινολόγος βλέπει άμεσα τις εξετάσεις και δίνει την γνωμάτευση.

  Στον ίδιο χώρο λειτουργούν σταθερά μηχανήματα ψηφιοποίησης και εκτύπωσης ακτινογραφιών, ώστε να καθιστούν δυνατή την κάλυψη και εκτέλεση περιστατικών ακόμα και σε ενδεχόμενο μηχανικής βλάβης ή σέρβις (ποιοτικός έλεγχος) των μηχανημάτων των κινητών μονάδων.

  Οι λυχνίες ακτινών X  που χρησιμοποιούμε για την λήψη των ακτινογραφιών, είναι εξαιρετικά ελαφριές και επαναφορτιζόμενες. Λειτουργούν δηλαδή χωρίς την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, γεγονός που καθιστά δυνατή την εκτέλεση ακτινογραφιών σε οποιοδήποτε χώρο και σε οποιεσδήποτε συνθήκες (διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος, παλαιός ηλεκτρολογικός πίνακας).

  Για την αποτελεσματική εκτέλεση απαιτητικών τεχνικά ακτινογραφιών (όπως η ΟΜΣΣ, κοιλίας, κλπ.), γίνεται χρήση ειδικού αντισκεδαστικού διαφράγματος.

  Παρέχεται η δυνατότητα εκτέλεσης ακτινογραφιών σε ορθία θέση (θώρακος, κοιλίας, γόνατα σε φόρτιση) εφόσον ο ασθενής είναι σε θέση να συνεργαστεί, με την χρήση ειδικά σχεδιασμένου φορητού ορθοστάτη.

  Για την κάλυψη των ακτινοευαίσθητων περιοχών του ασθενούς και των συνοδών του (γονάδες, θυρεοειδής κλπ.) γίνεται χρήση μολύβδινων επιθεμάτων.

  Ειδική μέριμνα έχει δοθεί στην κατασκευή της βάσης στήριξης της λυχνίας, η οποία είναι εξαιρετικά ευέλικτη, για την εξυπηρέτηση περιστατικών σε περιορισμένους χώρους και κυρίως όταν η κλίνη του ασθενούς δεν έχει περιθώρια (κρεβάτι χωρίς πόδια).